Ako pracujeme

Uvedomujeme si, že potreby klientov sú rozdielne, preto k  ním pristupujeme osobitne a  ponúkame najvhodnejšie riešenia, pričom spôsob spolupráce je vždy rovnaký:

1.  Prvotný kontakt so zákazníkom a  dohodnutie stretnutia
2.  Obhliadka projektu -  zameranie  a výber vhodných materiálov
3.  Vypracovanie cenovej ponuky a  jej zaslanie klientovi
4.  Doladenie detailov  a  stanovenie  termínov realizácie
5.  Podpísanie zmluvy o  dielo a prevzatie zálohy na materiál
6.  Realizácia projektu
7.  Odovzdanie zrealizovaného projektu
8.  Vaša radosť z  nového bývania a  doplatok
8. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu